การอ่านแท็ป (Tablature)

    แท็ปเป็นวิธีการบันทึกที่เก่าแก่มาก สำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เป็นความคิดริเริ่มของนัก

ดนตรีสเปนชื่อ Juan Carios Y.Amat ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้ทันสมัยและง่ายขึ้นอีก ดังนี้คือ

1.  บันทึก 6 เส้น หมายถึงสายกีตาร์ทั้ง 6 เส้น

2.  ตัวเลขที่ทับเส้น แสดงช่อง (เฟร็ต) ตำแหน่งที่มือซ้ายกดบนสายตัวที่เลขทับอยู่


    จากรูป เป็นรูปของ Tab กีต้าร์ จะเห็นว่าเป็นเส้นตรง 6 เส้น ด้านซ้ายสุดจะเขียนว่า TAB ไว้เป็น

สัญลักษณ์ ทั้ง 6 เส้น จะแทนสายกีต้าร์ทั้ง 6 สาย โดยเส้นบนสุด แทนสายกีต้าร์สายที่ 1 ไล่ลงไปเรื่อยๆ

จนถึงเส้นที่อยู่ล่างสุด จะแทนสายกีต้าร์สายที่ 6 ตัวเลขที่อยู่บน TAB แสดงถึงเฟรทที่เราจะต้องกดว่าอยู่

เฟรทใด และบนสายใด ตัวอย่างเช่น เลข 7 บน เส้นที่ 3 หมายถึงเราจะต้องกดนิ้วที่เฟรทที่ 7 บนสายกี

ต้าร์สายที่ 3 นั่นเอง   
    ลองหยิบกีต้าร์ขึ้นมาแล้ววางนิ้วตาม TAB ด้านบนดูซิ........

จะสังเกตุได้ว่าการเล่นตาม Tab ด้านบน จะเป็นการดีดพร้อมกันทั้งหมด (ทั้ง 6 สาย) ในลักษณะของ

การจับคอร์ดนั่นเอง

    คุ้นๆมั้ย สำหรับผู้ที่เคยเล่นกีต้าร์ตีคอร์ดมาบ้างแล้วคงร้องอ๋อ... เพราะความจริงมันก็คือ "คอร์ด Emaj"

หรือ เรียกสั้นๆว่า "คอร์ด E" นั่นเอง โดยถ้าเป็นสัญลักษณ์การจับคอร์ดก็จะเป็นรูปดังนี้    ในรูปแบบของ TAB แล้ว โดยปกติจะไม่มีการบอกนิ้วที่กดในแต่ละสายว่าจะต้องใช้นิ้วใด อ้าว!

แล้วอย่างงี้จะรู้ได้อย่างไรล่ะ.... อันที่จริงแล้วลักษณะการวางนิ้ว มักจะเป็นไปโดยธรรมชาติ และคำนึงถึง

ความต่อเนื่องในการเล่น ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถฝึกเองได้ไม่ยาก